lördag 2 februari 2013

382 Ewinnerlig är mitt hopp til Gudh

383 O Jesu Christ sann Gudh och Man!

384 Gudi min saak heemställer jagh

Se nr 142 Herre Jesu Christ, min Frälsare tu äst

385 På min Herra Gudh alleen

Se nr 116 Frögda tigh tu Christi brudh

386 Ach Jesu Christ tin nådh betee

Se tonen Num. 379 O menniskia, betänck all stund

387 O Jesu! när jagh hädan skal

Se nr 27 Ach Herre, straffa icke migh

388 När jagh uthi min eenslighet

Se nr 27 Ach Herre straffa icke migh

389 Dödsens macht och tyrannij

Se nr 217 Af Adams fall är platt förderft