måndag 14 oktober 2013

353 At tu Gudh i then mörcka natt

Se tonen Num. 230 I dagh är Herrans Sabbaths dagh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar