måndag 2 december 2013

304 Mitt hierta nu fast gläder sigh

Hanne Lofsång, 1 Sam. 2. Se tonen Num. 219 Hwar man må nu wäl glädia sigh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar