måndag 28 juli 2014

264 Som tigh Gudh täckes giör medh migh

Se tonen Num. 108 Min siäl skal uthaf hiertans grund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar