lördag 27 december 2014

242 Jagh tackar tigh, min högste Gudh

Se tonen Num. 307 När wij i högsta nöden stå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar