måndag 11 maj 2015

221 O Jesu Christ! tu nådenes brunn

Se tonen Num. 42 Min hogh från menniskior hafwer jagh wändt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar