måndag 25 november 2013

314 Tin klara Sool o Fader wår

Se tonen Num. 230 I dagh är Herrans Sabbaths dagh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar