söndag 17 november 2013

322 Hwad är wår rådh och wåre tanckar

Se tonen Num. 288 Min siäl och sinne låt Gudh råda

1 kommentar: