söndag 26 april 2015

227 Jagh weet ett blomster skiönt och fijnt

Se tonen Num. 142 Herre Jesu Christ, min Frälsare tu äst

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar