måndag 13 april 2015

231 O Gudh, thet är en hiertans tröst

Se tonen Num. 108 Min siäl skal uthaf hiertans grund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar